Prohlášení o ochraně soukromí

Datum nabytí účinnosti: prosinec 2017

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na webovou stránku www.hotelveveri.cz, kterou vlastní a provozuje ubytování Hotel Veveří. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, které poskytnete na našich webových stránkách: www.hotelveveri.cz. Dále dokument popisuje Vaše možnosti týkající se toho, jak používáme Vaše osobní údaje, a jak k těmto údajům můžete přistupovat a aktualizovat je. Čas od času můžeme toto prohlášení změnit, proto bychom Vás rádi požádali, abyste tuto stránku pravidelně navštěvoval/a a udržel/a si tak přehled o změnách.

Osobní údaje, které shromažďujeme.

Shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa vašeho bydliště;
 • Údaje o platební kartě (typ karty, číslo karty, jméno na kartě, datum expirace a bezpečnostní kód);
 • Informace o pobytu hosta včetně data příjezdu a odjezdu, speciálních požadavků a preferencí týkajících se služeb (např. preference typu pokoje, druhů zařízení nebo dalších nabízených služeb);
 • Informace, které poskytujete o svých marketingových preferencích, nebo v průzkumech, soutěžích či prostřednictvím propagačních nabídek;

Při návštěvě našich webových stránek, i v případě, že nevytvoříte rezervaci, můžeme shromažďovat informace jako je vaše IP adresa, používaný prohlížeč, informace o operačním systému Vašeho počítače, verze aplikace, nastavení jazyka a zobrazené stránky. Pokud používáte mobilní zařízení, můžeme také shromažďovat data, která identifikují Vaše mobilní zařízení a poskytují informace o jeho nastavení a vlastnostech a údaje zeměpisné šířky a délky. Pokud vytvoříte rezervaci, náš systém zaregistruje, z jakého zařízení a které webové stránky byla provedena. Pokud je možné pomocí těchto dat identifikovat Vás jako fyzickou osobu, jsou tato data považována za osobní údaje, které jsou předmětem tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

Můžete si vždy vybrat, jaké osobní údaje (pokud nějaké), nám chcete poskytnout. Pokud se však rozhodnete pro neposkytnutí určitých údajů, mohou tím být ovlivněny některé Vaše transakce s námi.

Proč shromažďujeme, používáme a sdílíme Vaše osobní údaje?

 • Rezervace: Vaše osobní údaje používáme k dokončení a správě rezervace online.
 • Zákaznický servis: Vaše osobní údaje používáme k poskytování zákaznického servisu.
 • Hodnocení ubytování napsaná hosty: Vaše osobní údaje můžeme použít pro zaslání e-mailu s pozvánkou pro napsání hodnocení ubytování po vašem pobytu. Vaše hodnocení může pomoci ostatním hostům vybrat si ubytování, které jim nejlépe vyhovuje.
 • Marketingové aktivity: Vaše osobní údaje můžeme také použít pro marketingové aktivity, tak jak povoluje zákon.
 • Komunikace: Mohou nastat další situace, kdy se s vámi spojíme pomocí e-mailu, pošty, nebo SMS zprávy, podle toho, jaké kontaktní údaje s námi sdílíte. Tato situace může nastat v následujících případech:
  • Je třeba, abychom zpracovali Vaše požadavky a odpověděli na ně.
  • Pokud jste nedokončil/a svoji on-line rezervaci, můžeme Vám zaslat e-mail s připomenutím o pokračování v rezervaci. Věříme, že tato doplňková služba je pro vás užitečná, protože Vám umožňuje pokračovat v rezervaci, aniž byste musel/a hledat ubytování znovu, nebo znovu vyplňovat všechny rezervační údaje.
  • Pokud využijete naše služby, můžeme vám zaslat dotazník nebo Vás vyzvat k ohodnocení vaší zkušenosti s naší webovou stránkou.
 • Právní účely: V některých případech mohou být Vaše osobní údaje použity při řešení právních sporů, při vyšetřování a dodržování právních předpisů.
 • Odhalování a prevence podvodů: Vaše osobní údaje můžeme použít pro odhalování a prevenci podvodů a jiných nezákonných nebo nežádoucí činností.
 • Zlepšování našich služeb: Vaše osobní údaje používáme také pro analytické účely a za účelem zlepšení našich služeb, zkušenosti uživatelů a funkčnosti a kvality našich on-line služeb.

Ke zpracování údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících právních základů:

 • Plnění smlouvy: Využití Vašich údajů může být nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máte s námi. Pokud například využíváte naše služby k provedení on-line rezervace, Vaše údaje budeme potřebovat k tomu, abychom mohli vykonat svou povinnost a dokončit rezervaci v rámci plnění smlouvy s Vámi.
 • Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme použít k oprávněným zájmům, jako je poskytnutí toho nejvhodnějšího obsahu webových stránek, e-mailů a zpravodajů, k vylepšení a propagaci našich produktů, služeb a obsahu našich webových stránek, dále také k administrativním účelům, k odhalování podvodů a právním účelům.
 • Souhlas: V případě použití osobních údajů pro účely přímého marketingu vás můžeme požádat o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat e-mail na adresu uvedenou na konci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Jak sdílíme Vaše osobní informace se třetími stranami?

 • Booking.com: Spojili jsme se se společností Booking.com B.V., se sídlem na drese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko (www.booking.com) (dále jen Booking.com), abychom vám mohli nabídnout naše on-line rezervační služby. To znamená, že my poskytujeme obsah této webové stránky a Vy provedete rezervaci přímo s námi a rezervace je pak zpracována prostřednictvím Booking.com. Údaje, které zadáte na tomto portálu, budou proto sdíleny také se společností Booking.com a jejími přidruženými partnery. Tyto údaje mohou zahrnovat osobní údaje, jako je Vaše jméno, kontaktní údaje, údaje o platbě, jména hostů, kteří cestují s vámi a preference, které uvedete při provádění rezervace. Chcete-li se dozvědět více o společnosti Booking.com, navštivte stránku O Booking.com.
  Booking.com Vám zašle e-mail s potvrzením rezervace, další e-mail před Vaším příjezdem a e-mail, který obsahuje informace o okolí a našem ubytování. Booking.com Vám za pomoci lokálních kanceláří bude také poskytovat mezinárodní zákaznický servis, který je k dispozici 24 hodin denně ve více než 20 jazycích. Sdílení Vašich údajů s globálním zákaznickým servisem Booking.com umožní zaměstnancům tohoto zákaznického servisu reagovat v případech, kdy potřebujete asistenci. Společnost Booking.com může používat vaše informace pro technické, analytické a marketingové účely, jak je dále popsáno v zásadách ochrany soukromí společnosti Booking.com. To znamená, že Vaše údaje mohou být sdíleny také s ostatními členy Booking Holdings Inc.(Agoda.com, Rentalcars.com a Kayak.com) pro analytické účely, aby vám mohly být poskytovány služby upravené podle Vašich potřeb a nabídky zaměřené na cestování, které by pro vás mohly být zajímavé. Případné otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Booking.com prosím zasílejte na customer.service@booking.com.
 • BookingSuite: Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společností BookingSuite B.V. se sídlem na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko (suite.booking.com), společnost, která provozuje tuto webovou stránku. BookingSuite poskytne Vaše osobní údaje společnosti Booking.com pro účely popsané výše.
 • Poskytovatelé služeb třetích stran: Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím poskytovatelů služeb, a to výhradně naším jménem. Toto zpracování bude probíhat za účely jako je zprostředkování plateb pobytů, rozesílání marketingových materiálů, nebo pro analytické podpůrné služby. Tyto zprostředkovatelé jsou vázáni ujednáním o zachování důvěrnosti a nesmí Vaše osobní údaje používat pro své vlastní ani jakékoli jiné účely.
 • Příslušné orgány: Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva a dalším vládním orgánům, pokud to vyžaduje zákon nebo je tomu nezbytně pro prevenci, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud tak bude nutné pro poskytování služeb pro vás, pro vyhovění platným právním předpisům (včetně těch o uchovávání dokumentů), pro řešení sporů s kteroukoli stranou a pro další účely, které umožňují naše podnikání. Všechny osobní údaje, které uchováváme, podléhají tomuto prohlášení o ochraně soukromí.

Jaká bezpečnostní opatření jsou použita k ochraně Vašich osobních údajů?

V souladu s platnými zákony o zabezpečení dat, zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a postupy. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

Jak můžete kontrolovat své osobní údaje, které uchováváme?

Vždy máte právo na kontrolu svých osobních údajů, které uchováváme. Přehled těchto údajů si také můžete vyžádat zasláním e-mailu na níže uvedenou adresu. Aby mohl být váš požadavek vyřízen co nejdříve, do předmětu e-mailu uveďte „Žádost o přístup k osobním údajům“. Můžete nás kontaktovat i v případě, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které evidujeme, jsou nesprávné, pokud si myslíte, že už nejsme oprávněni Vaše osobní údaje používat nebo pokud máte jiné otázky týkající se použití Vašich osobních údajů nebo Prohlášení o ochraně soukromí. Kontaktujte nás prosím, prostřednictvím e-mailu nebo poštou a použijte k tomu kontaktní údaje uvedené níže. Vaší žádostí se budeme zabývat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Kdo je zodpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Hotel Veveří, Nový Dvůr 263, Veverská Bitýška, Veverská Bítýška, 664 71, Česká republika. Pokud máte k tomuto prohlášení o ochraně soukromí nějaké komentáře nebo připomínky, pošlete prosím e-mail na adresu info@hotelveveri.cz.